Publikacja aktualizacji 372

Dodane przez biosys - śr., 2023-09-20 - 16:38

Aktualizacja 372 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy klienci posiadający licencję RCP EASY i wyższą otrzymają moduł "Wyrażenia formatujące". 

Skrócony opis:

Funkcja pozwala na warunkowe formatowanie komórek raportu, np. oznaczenie komórki na pomarańczowo. Możliwe też określenie koloru czcionki.

Przykład formatowanie komórek.