Publikacja aktualizacji 370

Dodane przez biosys - czw., 2023-07-27 - 09:54

Aktualizacja 370 zawiera:

Raport RCP:

 • Odbiór godzin:
  • Optymalizacja w obszarze walidacji przypisanych grafików podczas odbierania nadgodzin.
  • Możliwość odbioru godzin z kolumny "Do odbioru" z mnożnikiem.
  • Możliwość ustawienia zaokrąglania czasu odebranego z mnożnikiem do 100ms. 

Kolumna "Do odbioru" (mnożnik).

 • Implementacja nowego mechanizmu dystrybucji zdarzeń, opartego na przypisanym planie pracy do pracownika.
 • Nowy mechanizm obliczania dnia (v2) zawierający:
  • Poprawkę w przypisywaniu grafiku na dany dzień (na jeden dzień będzie przypisywany tylko jeden autografik).
  • Nieobecność godzinowa może rozpocząć zmianę lub autografik.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona uwzględnia czas rozpoczęcia zaplanowanego grafiku dla pracownika.
  • Ulepszenie sortowania rekordów dla pracownika w danym dniu.
 • Dodanie nowego sposobu obliczania niedoróbki na podstawie planu pracy.
 • Zostały dodane opcje, które wyłączają rozpoczęcie/zakończenie pracy — przydatne podczas dodawania zdarzeń sparowanych dla pracownika w danym dniu.
 • Poprawka związana z przypisywaniem nieobecności na końcu zmiany w przypadku pracy przez północ. 
 • Poprawka związana z kolumną "Bufor ZCPPG Niedoróbka" w przypadku zastosowania mechanizmu odbioru i autouzupełniania w danym dniu. 
 • Implementacja prezentacji osieroconych zdarzeń w raporcie RCP:
  • Osierocone zdarzenia to zdarzenia, które trafiają do systemu w dniu, w którym czas już został rozliczony przez operatora (np. rozpisane nadgodziny).
  • Operator w tej wersji będzie informowany o wystąpieniu osieroconych zdarzeń w kolumnie "Uwagi" - "Wykryto osierocone zdarzenia.".
  • W edycji zdarzeń będzie widoczna nowa zakładka prezentująca osierocone zdarzenia w danym dniu.
  • Operator może zdefiniować kolor wiersza w przypadku wystąpienia osieroconych zdarzeń.

Edycja zdarzeń - osierocone zdarzenia.

 • Z poziomu raportu RCP operator ma możliwość podglądu logu pobierania zdarzeń z terminali:
  • Terminale są podświetlone na czerwona jeżeli zdarzenia nie były pobrane więcej niż 3 dni temu.
  • W przypadku wykrycia braku pobrania zdarzeń od 3 dni jest prezentowana dla operatora informacja (migające ostrzeżenie).

Log pobierania zdarzeń (raport RCP).

 • Optymalizacja generowania raportu RCP — przyśpieszenie czasu generowania raportu o ok. 10%. 
 • Edycja zdarzeń — poprawa walidacji dodawanych rekordów do dnia z dodaną absencją.
 • Dodanie informacji o nachodzących na siebie zdarzeniach w danym dniu.

Raport RCP - nachodzące na siebie zdarzenia.

Grafiki RCP:

 • Informacje pomocnicze:
  • Dodanie kolorowania wierszy w przypadku wystąpienia typu alert lub błąd.
  • Implementacja mechanizmu szybkiego filtrowania po typie informacji.
  • Dodanie informacji o statusie matki karmiącej. 
 • Implementacja mechanizmu szybkiego zaznaczenia komórek w procesie planowania grafiku RCP.

Grafiki RCP - szybkie zaznaczanie komórek.

Zarządzanie operatorami:

 • Dodanie możliwości wyłączenia notyfikacji o nowych powiadomieniach po zalogowaniu operatora do systemu.

System:

 • Optymalizacja przestrzeni dyskowej bazy danych w zależności od posiadanych modułów w licencji. 
 • Umożliwienie wprowadzenia portu do połączenia z bazą danych (w przypadku zmiany domyślnego portu serwera SQL).

Połączenie do bazy danych.

Modyfikacje zdarzeń:

 • Optymalizacja wydajności wyszukiwania zdarzeń.
 • Udoskonalenie filtrowania danych do pobrania.
 • Zostały dodane kolumny: "Punkt kontroli dostępu" i "Pochodzenie zdarzenia".
 • Została włączona możliwość filtrowania danych w tabeli. 

Web Pracownik:

 • Zarządzanie wnioskami — tłumaczenie szczegółów wniosku z absencjami.

 

W ramach subskrypcji na aktualizacje wszyscy nasi klienci otrzymają:

 • Dostęp do modułu logi pobierania zdarzeń.
 • Nowe kolumny w raportach RCP zliczające wystąpienie zdarzeń praca (Start (il), Koniec (il)).
Polish