Stara historia zmian

Historia zmian

Numer aktualizacji Data wydania Produkt Zmiany
2992017-11-29System

Optymalizacja funkcjonalności

2992017-11-29Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2992017-11-29Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2982017-11-20System

Optymalizacja funkcjonalności

2982017-11-20Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2982017-11-20Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2972017-10-27System

Optymalizacja funkcjonalności

2972017-10-27Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2972017-10-27Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2962017-10-12System

Optymalizacja funkcjonalności

2962017-10-12Etatomierz

Aplikacja:

 1. Kalkulator wyliczania urlopu według zasady proporcjonalności w module limitacji nieobecności. Kalkulator dotępny również z poziomu raportu "Zestawienia urlopów".

 2. Limitacja nieobecności niewliczanych do czasu pracy

 3. Dodatkowe kolumny w raporcie "Zestawieniu urlopów":

Data zatrudnienia - data zatrudnienia pracownika

Data zwolnienia - data zwolnienia pracownika

Podstawa - podstawa wymiaru urlopu (wynikająca z stażu itd)

2962017-10-12Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2952017-09-29System

Optymalizacja funkcjonalności

2952017-09-29Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2952017-09-29Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2942017-09-19System

UWAGA!!

 1. Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

 2. Nowa strona karty.biosys.pl

2942017-09-19Etatomierz

Aplikacja:

Import limitów nieobecności z plików CSV

WEB 2.0:

 1. Możliwość logowania się do platformy Web za pomocą karty RFID

 2. Raport rozpatrzenia wniosków prezentujący historię zmiany statusów. Raport dostępny z poziomu aplikacji oraz Web

 3. Raport prezentujący ewidencję urlopów pracownika

2942017-09-19Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2932017-08-23System

UWAGA!!

 1. Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

 2. Nowa strona karty.biosys.pl

2932017-08-23Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2932017-08-23Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2922017-08-04System

UWAGA!!

Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

2922017-08-04Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2922017-08-04Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2912017-07-28System

UWAGA!!

Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

2912017-07-28Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2912017-07-28Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2902017-07-14System

UWAGA!!

Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

2902017-07-14Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2902017-07-14Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2892017-07-05System

UWAGA!!

Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

2892017-07-05Etatomierz

Aplikacja:

 1. Możliwość ropisywania grafiku z cykli

 2. Optymalizacja funkcjonalności

  WebPracownik 2.0:

 3. Eksport historii wniosków do PDF

 4. Optymalizacja funkcjonalności

2892017-07-05Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2882017-06-23System

UWAGA!!

Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory.

2882017-06-23Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2882017-06-23Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2872017-06-14System

Optymalizacja funkcjonalności

2872017-06-14Etatomierz

Aplikacja:

Uprawnienie operatora do przekroczenia limitu nieobecności.

2872017-06-14Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2862017-06-05System

Optymalizacja funkcjonalności

2862017-06-05Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2862017-06-05Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2852017-05-30System

Optymalizacja funkcjonalności

2852017-05-30Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2852017-05-30Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2842017-05-19System

Optymalizacja funkcjonalności

2842017-05-19Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2842017-05-19Etatomierz - moduł zadania
 1. Import zleceń z pliku XML

2832017-05-16System

Optymalizacja funkcjonalności

2832017-05-16Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2832017-05-16Etatomierz - moduł zadania
 1. Dodanie wygodnej edycji zleceń

 2. Rozbudowa dodawania/edycji zleceń o dodatkowe statusy Roboczy/Zatwierdzony

2822017-05-05System
 • Zapewnieine zgodności z silnikiem bazy danych MS SQL 2005.

 • Import nieobecności - zapewnienie zgodności z najnowszą gałęzią produktów BioSys.

 • Ulepszenie funkcjonalności odpowiedzialnej za powiadomienia operatorów i pracowników.

2822017-05-05Etatomierz

Aplikacja:

 • Udoskonalenie mechanizmu definiowania kolumn obliczeniowych.

 • Optymalizacja warstwy raportowania.

Web 2.0:

 • Raporty - podniesienie wydajności modułu generowania raportu dla web-operatora.

 • Lista obecności - implementacja funkcjonalności obliczającej pobyt pracownika w pracy i w strefie KD.

 • Lista obecności - nowa funkcjonalność umożliwiająca zaawansowane filtrowanie pobytu pracownika w strefach KD.

2812017-04-21System

Optymalizacja fukncjonalności

2812017-04-21Etatomierz

Zmiany w grafikach oraz nieobecnościach. Szczegóły w http://biosys.pl/soft/RCP-zmiany-w-grafikach-oraz-nieobecnosciach.pdf

2812017-04-21Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja fukncjonalności

2802017-04-11System

Optymalizacja fukncjonalności

2802017-04-11Etatomierz

Aplikacja:

 1. Zmiany we wprowadzaniu grafików oraz nieobecności. Więcej informacji na stronie http://biosys.pl/soft/RCP-zmiany-w-grafikach-oraz-nieobecnosciach.pdf

 2. Moduł wprowadzania rocznych limitów nieobecności oraz raport prezentujący zestawienie nieobecności wykorzystanych.

 3. Filtr roczny w raportach RCP

  WEB Pracownik 2.0

 4. Rozszerzenie funkcjonalności składania wniosków o limitację nieobecności (urlopów).

 5. Zamiany w procesie zatwierdzania wniosków dostosowane do limitacji nieobecności.

2802017-04-11Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja fukncjonalności

2792017-03-17System

Optymalizacja funkcjonalności.

2792017-03-17Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2792017-03-17Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2782017-03-10System

Optymalizacja funkcjonalności.

2782017-03-10Etatomierz

WebPracownik 2.0:

Raport czasu pracy pracowników dostępny dla operatorów.

Aplikacja:

Filtr roczny w raportach czasu pracy.

2782017-03-10Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2772017-03-03System
 1. Nowa treść licencji.

 2. Zmiany w mechanizmie licencjonowania. Wymagana każdorazowa akceptacja licencji podczas aktualizacji oprogramowania.

 3. Dotychczasowe paczki Offline są niekompatybilne z aktualną wersją oprogramowania.

2772017-03-03Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2772017-03-03Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2762017-02-23System
 1. Zmiany w treści licencji

 2. Wprowadzenie nowego SDK do komuunikacji z terminalami oraz kontrolerami

 3. Zmiany w kontrolce edycji pracownika (dane podstawowe):

- Ograniczenie możliwości zmiany "Nr pracownika"

- Uniemożliwienie archiwizacji pracownika bez jego wcześniejszego zwolnienia

2762017-02-23Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2762017-02-23Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2752017-01-27System

Optymalizacja funkcjonalności.

2752017-01-27Etatomierz

Wprowadzanie limitów nieobecności dla pracownika

2752017-01-27Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2742017-01-20System
 1. System powiadomień dla operatora i pracownika (e-mail, powiadomienie na terminalu, powiadomienie w aplikacji lub web)

 2. Terminarz pracownika z możliwością cyklicznych powiadomień

2742017-01-20Etatomierz

Aplikacja:

 1. Informacje o wnioskach złożonych przez pracownika w raporcie RCP

 2. Dodatkowe kolumny w raporcie RCP: Nieobecność (il) oraz Nieobecność (h)

 3. Ograniczenie możliwości zmiany grafików gdy istnieją nieobecności (zmiana wymaga włączenia usługi MSDTC (Koordynator Transakcji Rozproszonych) w systemie na którym pracuje serwis główny Etatomierz-a)

  WebPracownik 2.0:

 4. System powiadomień dla pracownika i operatora

 5. Panel operatora oraz lista obecności pracowników z możliwością integracji z systemem kontroli dostępu (KD)

 6. Ulepszenia w interfejsie rejestracji wniosków

2742017-01-20Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2732016-12-13System

Optymalizacja funkcjonalności.

2732016-12-13Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2732016-12-13Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2722016-11-28System

Optymalizacja funkcjonalności.

2722016-11-28Etatomierz

Aplikacja:

 1. Dodanie kolumn z numerami dodatkowymi pracownika do eksportu zdarzeń pojedynczych.

 2. Rozszerzenie eksportu zdarzen sparowanych o wszystkie dostępne kolumny w raporcie RCP.

 3. Dodatkowa kolumna Bilans v2 (PRACA + Z CCPG + NDG50 + NDG100 + DO ODBIORU - NORMA) w raporcie RCP

 4. Dodatkowa kolumna g.Nom vs g.Zapl (Godziny nominalne - Godziny zaplanowane) w raporcie RCP

 5. Dodatkowa kolumna g.Nom vs Praca (Godziny nominalne - Praca) w raporcie RCP

 6. Dodatkowa kolumna g.Zapl vs Praca (Godziny zaplanowane - Praca) w raporcie RCP

2722016-11-28Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2712016-11-16System

Optymalizacja funkcjonalności.

2712016-11-16Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2712016-11-16Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2702016-10-28System

Optymalizacja funkcjonalności.

2702016-10-28Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2702016-10-28Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2692016-10-21System

Web2.0:

 • Nowy mechanizm odpowiadający za logowanie do platformy Web z wykorzystaniem Active Directory (w tym przypadku możliwe jest zdefiniowanie własnych informacji na stronie głównej).

 • Udoskonalenie funkcjonalności odpowiedzialnej za prezentację złożonego wniosku przez pracownika.

 • Nowa funkcjonalność umożliwiająca wyszukiwanie wniosku po numerze identyfikacyjnym w module zarządzania wnioskami.

 • Nowy moduł odpowiedzialny za dodawanie załączników w procesie składania wniosków przez pracownika.

2692016-10-21Etatomierz

Raport RCP:

 • Nowa kolumna "Wnioski" prezentująca wnioski złożone przez pracownika na dany dzień.

 • Podgląd szczegółów dotyczących wniosków z danego dnia.

 • Implementacja mechanizmu umożliwiającego nawigację pomiędzy raportem RCP a modułem zarządzania wnioskami.

2692016-10-21Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2682016-10-14System

Optymalizacja funkcjonalności

2682016-10-14Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2682016-10-14Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2672016-10-12System

Optymalizacja funkcjonalności

2672016-10-12Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2672016-10-12Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2662016-09-29System

Optymalizacja funkcjonalności

2662016-09-29Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2662016-09-29Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2652016-09-16System

Optymalizacja funkcjonalności

2652016-09-16Etatomierz

Rozszerzenie funkcjonalności kolorowania wierszy raportu o kolorowanie gdy wystąpiło wyjście w czasie pracy (WCP)

2652016-09-16Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2642016-09-13System
 1. Kreator wydruku kart plastikowych. Umożliwia drukowanie kart z wybranego szablonu i obrazkiem tła.

 2. Rozszerzenie formularza wprowadzania/edycji pracownika (zakładka "Inne") o cztery numery dodatkowe z funkcją unikalności wartości

2642016-09-13Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2642016-09-13Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2632016-09-02System

Optymalizacja funkcjonalności

2632016-09-02Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2632016-09-02Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2622016-08-26System

Możliwość ograniczenia uprawnięń operatora do dodawania, edycjii usuwania pracownika

2622016-08-26Etatomierz

Możliwość ograniczenia uprawnięń operatora do funcjonalności w raportach RCP:

- zarządzanie kolorami wierszy

- zarządzanie wyrażeniami formatującymi

- ustawienia dla tabeli przestawnej

2622016-08-26Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2612016-08-22System

Optymalizacja funkcjonalności

2612016-08-22Etatomierz
 1. Dzielenie czasu pracy pracownika pomiędzy kilkoma umowami (praca na rzecz kilku firm)

 2. Eksport czasu pracy do pliku w formacie XLS na potrzeby integracji z aplikacją Optima

 3. Rozpisywanie czasu pracy w dni wolne lub świąteczne

 4. Dodatkowa kolumna w raporcie, informująca o źródle zdarzenia (RCP, KD, Web, Dodane ręcznie, Modyfikowane)

 5. Uprawnienie dla operatora - możliwość akceptacji dowolnej wartości CPPG lub tylko całość CPPG (Czas Pracy Poza Grafikiem)

 6. Cząstkowe zamykanie okresu rozliczeniowego

2612016-08-22Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2602016-08-04System

Optymalizacja funkcjonalności

2602016-08-04Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2602016-08-04Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2592016-07-27System
 1. Możliwość wysyłania powiadomień do pracowników. Powiadomienia są odbierane przez e-mail i WebPracownika.

 2. Możliwość rozsyłania powiadomień do operatorów. Powiadomienia są wyświetlane w aplikacji

2592016-07-27Etatomierz

Aplikacja:

 1. Odbiór dnia wolnego za pracę w dzień wolny.

 2. Nadawanie uprawnień operatorów do rodzaju nieobecności.

 3. Kolumna w raporcie z informacją o zamknięciu okresu rozliczeniowego.

 4. Wiersze sumaryczne miesięczne w raportach RCP.

 5. Eksport czasu pracy do Optimy w formacie XLS.

 6. Autouzupełnienie niedoróbki w wybrane dni.

 7. Kolumna "Notatka" wyświetlająca informacje dołączoną do wniosku.

 8. Rozbudowa zamykania okresu rozliczeniowego. Zamykanie cząstkowych okresów rozliczeniowych.

  WebPracownik:

 9. Możliwość wprowadzenia własnego loginu.

 10. Zmiana wyglądu lewego menu.

 11. Odbiór powiadomień od operatorów.

 12. Zarządzanie widokiem tabel.

 13. Responsywność tabel (skalowanie do różnych urządzeń jak: tablety, telefony).

 14. Zmiany w interfejsie rejestracji wniosków.

 15. Wnioski o odbiór dnia wolnego.

 16. Wnioski o uzupełnienie niedoróbki.

 17. Wnioski o odbiór godzin ZCPPG.

 18. Predefiniowanie schematu kolorów strony.

2592016-07-27Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2582016-06-24System

Optymalizacja funkcjonalności

2582016-06-24Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2582016-06-24Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2572016-06-13System

Optymalizacja funkcjonalności

2572016-06-13Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2572016-06-13Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2562016-06-03System

Optymalizacja funkcjonalności

2562016-06-03Etatomierz

Edycja zdarzeń (sparowanych i pojedynczych) z poziomu "Ewidencji obecności pracownika"

2562016-06-03Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2552016-05-20System

Aplikacja:

 • Optymalizacja funkcjonalności

 • Mozliwość posiadania wielu eksportów dostosowanych do klienta

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 • Logowanie domenowe do panelu pracownika

 • Ulepszenie warstwy prezentacji

2552016-05-20Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2552016-05-20Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2542016-05-13System
 • Zmiany w mechanizmie logowania domenowego operatora. Możliwość logowania się do wybranej domeny.

 • Konfiguracja konta SMSApi i wysyłanie SMS-ów na wskazany numer telefonu.

 • Możliwość posiadania więcej niż jednego rodzaju eksportu (licencjonowane eksporty dostosowane do potrzeb klienta).

 • Modyfikacja aktualizatora, polegająca na wznawianiu zakłóconego połączenia sieciowego z serwerem aktualizującym przy niestabilnych sieciach LAN.

Kontrola dostępu:

 • Rozsyłanie notyfikacji SMS z konfigurowalną treścią w odpowiedzi na zdarzenia zaistniałe w infrastrukturze sprzętowej KD (otwarcie przejścia, nieautoryzowane otwarcie przejścia, ewakuacja).

Moduł wypożyczenia:

 • Rozsyłanie wiadomości SMS z konfigurowalną treścią w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu lub jego przekroczeniu.

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 • Nowa funkcjonalność umożliwiająca rejestrację zdarzeń w trybie online.

 • Ulepszenie warstwy prezentacji danych w formie wykresów.

2542016-05-13Etatomierz
 • Systematyzacja funkcjonalności rozpisywania ZCPPG

 • Rozbudowa notatek do dnia w raportach

2542016-05-13Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2532016-04-01System

Optymalizacja modułu dodawania kart - łatwiejsze i szybsze wprowadzanie nowych kart do systemu przy użyciu czytnika systemowego USB.

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 1. Implementacja mechanizmu umożliwiającego wysyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanym użytkownikiem, a Operatorem Etatomierza.

 2. Dodanie funkcjonalności, dzięki której pracownik może zawnioskować o zmianę planu pracy.Nowa funkcjonalność umożliwiająca dodanie załącznika do wniosku.

2532016-04-01Etatomierz
 1. Implementacja mechanizmu obliczania pozostałych dni urlopu względem daty zatrudnienia pracownika.

 2. Optymalizacja funkcjonalności.

2532016-04-01Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2522016-03-25System

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca zgłaszanie przez pracowników korekty do zarejestrowanych zdarzeń na terminalach RCP.

 2. Implementacja funkcjonalności umożliwiającej dodanie obrazku obok nazwy pracownika (awatar).

 3. Nowy moduł odpowiadający za prezentację zawnioskowanych i niezaakceptowanych zmian w harmonogramie pracy (np. urlopów)

2522016-03-25Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2522016-03-25Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2512016-03-18System

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 1. Implementacja nowego mechanizmu składania wniosków o nieobecność (np. o urlop wypoczynkowy)

 2. Udoskonalenie funkcjonalności odpowiedzialnej za wyszukiwanie ciągów znaków w tabelach

 3. Nowa funkcjonalność umożliwiająca dodania treści na stronie głównej (obrazek, tekst, załączniki)

2512016-03-18Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności.

2512016-03-18Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności.

2502016-03-14System
 1. Rozszerzenie możliwości raportowania zgubionych przedmiotów w Module Wypożyczeń

 2. Udoskonalenie mechanizmu odpowiedzialnego za połączenia z serwerem BioSys przy wykorzystaniu serwera pośredniczącego (proxy)

2502016-03-14Etatomierz

Podniesienie wydajności algorytmów analizujących w module raportowania Rejestracji Czasu Pracy

2502016-03-14Etatomierz - moduł zadania

Eksport/import do pliku XML danych źródłowych raportu. Zapisanie raz wygenrowanych danych umożliwia szybkie odtworzenie raportu.

2492016-03-04System
 1. Optymalizacja warstwy raportów w obszarze Modułu Wypożyczeń.

 2. Udoskonalenie mechanizmu pobierania zdarzeń z terminali RCP.

2492016-03-04Etatomierz

Optymalizacja funkcjonalności

2492016-03-04Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2482016-02-26System

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 1. Implementacja mechanizmu zarządzania zmianą haseł wielu pracowników.

 2. Stworzenie nowego modułu FAQ(Frequently asked questions).

 3. Personalizacja wyglądu platformy webowej – zmiana loga i kolorystyki.

2482016-02-26Etatomierz
 1. Udoskonalenie modułu zarządzania operatorami.

 2. Optymalizacja funkcjonalności odpowiedzialnej za filtrowanie w raportach RCP.

 3. Ulepszenie modułu grupowania nieobecności.

2482016-02-26Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja funkcjonalności

2472016-02-19System

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 • Raporty RCP

 1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca zaawansowany eksport raportu do formatów: json, xml, txt, csv, excel, doc, png.

 2. Nowy mechanizm odpowiadający za przygotowanie raportu do wydruku.

 • Grafiki

 1. Implementacja funkcjonalności odpowiedzialnej za eksport grafiku do pliku PDF.

2472016-02-19Etatomierz
 • Unifikacja wyświetlanych wartości godzinowych w raportach RCP.

 • Dodatkowe dwie kolumny nadgodzin 100% (ze względu na źródło pochodzenia godzin nadliczbowych).

 • Nowy eksport nieobecności na potrzeby oprogramowania TETA.

2462016-02-12System

- Nowa funkcjonalność umożliwiająca wysyłanie automatycznych powiadomień SMS.

- Usprawnienie mechanizmu zapisu układu kontrolek w oparciu o elastyczne kolumny.

2462016-02-12Etatomierz

- Wprowadzenie mechanizmu do Schematów nadgodzin, który rozróżnia dni robocze i dni wolne od pracy.

- Optymalizacja modułów

2462016-02-12Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2452016-02-05System
 • Nowa funkcjonalność umożliwiająca aktualizowanie z wykorzystaniem serwera proxy.

Moduł WebPracownik (wersja 2.0):

 • Stworzenie nowego modułu strony głównej.

 • Nowy mechanizm odpowiadający za prezentację raportów RCP.

 • Nowy moduł odpowiadający za prezentację grafików RCP.

2442016-01-29System

MODUŁ WYPOŻYCZEŃ

Opcja wymuszenia zbliżenia karty osoby wypożyczającej do czytnika systemowego w celu dokonania wypożyczenia.

2442016-01-29Etatomierz

Rozbudowa filtrów o nowe typy nadgodzin

2442016-01-29Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2432016-01-26System

Optymalizacja modułów

2432016-01-26Etatomierz
 1. Nowy moduł: Zbiorczy wniosek urlopowy

 2. Możliwość wykorzystywania różnych godzin nocnych, które określane są w Schemacie pracownika

 3. Nowe typy nadgodzin: 150%, 200%, 250%

2432016-01-26Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2422016-01-15System

Udoskonalenie widoczności pracowników przez Operatorów Systemowych;

Udostępnienie możliwości zarządzania pracownikami dla wybranego Operatora Systemowego

Zapewnienie zgodności z najnowszym modułem Web Pracownika

Udoskonalenie mechanizmu aktualizacji pozwalające administratorowi systemu na pełne zarządzanie wersją systemu (numer aktualizacji)

2422016-01-15Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2412015-12-18System

Automatyzacja

⦁ Implementacja mechanizmu ulepszającego wydajność serwisu Automatyzacji.

⦁ Udoskonalenie stabilności serwisu Automatyzacji podczas aktualizacji.

2412015-12-18Etatomierz

⦁ Udoskonalenie modułu schematów RCP

⦁ Ulepszenie funkcjonalności odpowiedzialnej za przypisywanie nieobecności w Grafikach RCP.

⦁ Modernizacja algorytmu filtrowania czasowego w Grafikach i RCP.

⦁ Optymalizacja funkcji odpowiedzialnej za archiwizację pracowników.

2412015-12-18Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2402015-12-11System

Moduł automatyzacji:

 • Podniesienie wydajności modułu pobierania zdarzeń.

2402015-12-11Etatomierz

Ulepszenie funkcjonalności odpowiedzialnej za przypisywanie grafików RCP do pracowników.

2392015-12-04System

⦁ Implementacja modułu automatycznej integracji warstwy aplikacji.

⦁ Podniesienie wydajności mechanizmu usuwania zdarzeń archiwalnych z systemu.

⦁ Zwiększenie efektywności modułu Kontroli Dostępu (SDK).

2392015-12-04Etatomierz

Optymalizacja modułów

2392015-12-04Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2382015-11-25System

Podniesienie wydajności warstwy translacji statusów rejestrowanych na terminalach RCP.

2382015-11-25Etatomierz

Optymalizacja modułów

2382015-11-25Etatomierz - moduł zadania

Udoskonalenie mechanizmu generowania raportów dla systemu zadaniowego z wykorzystanie terminali POS.

2372015-11-13System
 • Zapewnienie zgodności z najnowszymi aktualizacjami Windows.

 • Zapewnieine zgodności z silnikiem bazy danych MS SQL 2016.

 • Zwiększenie efektywności modułu "Święta ustawowe".

 • Dodanie nowych świąt ustawowych na rok 2016.

2372015-11-13Etatomierz
 • Udoskonalenie generowania listy obecności.

 • Nowa funkcjonalność umożliwiająca wprowadzania limitów nieobecności w godzinach (moduł limitacji nieobecności).

2372015-11-13Etatomierz - moduł zadania
 • Zapewnienie zgodności z najnowszą gałęzią produktów BioSys (urządzenia POS).

2362015-10-30System

Optymalizacja modułów

2362015-10-30Etatomierz

Optymalizacja modułów

2362015-10-30Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2352015-10-30System

Optymalizacja modułów

2352015-10-30Etatomierz
 1. Dodanie mechanizmu dniowej i godzinowej limitacji nieobecności (moduł dodatkowy):

  - Dodanie w edycji pracownika możliwości ustalenia limitu,

  - Dodanie w edycji schematu RCP możliwości ustalenia limitu,

  - Dodanie w raportach RCP funkcjonalności sprawdzających przekraczanie limitów.

 2. Utworzenie pomocy do mechanizmu limitacji nieobecności:

  - W pomocy do edycji pracownika oraz edycji Schematu RCP została dodana możliwość skorzystania z pomocy w tworzeniu limitów,

  - W pomocy do raportów RCP zostały dodane ze szczegółowym opisem przykładowe raporty, pokazujące sposób funkcjonowania limitów nieobecności.

 3. Optymalizacja modułów.

2352015-10-30Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2342015-10-23System

Optymalizacja modułów

2342015-10-23Etatomierz

Optymalizacja modułów

2342015-10-23Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2332015-10-16System

Optymalizacja modułów

2332015-10-16Etatomierz

Optymalizacja modułów

2332015-10-16Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2322015-10-09System

Optymalizacja modułów

2322015-10-09Etatomierz

Optymalizacja modułów

2322015-10-09Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2312015-10-05System

Optymalizacja modułów

2312015-10-05Etatomierz

Optymalizacja modułów

2312015-10-05Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2302015-09-30System

Optymalizacja modułów

2302015-09-30Etatomierz

Optymalizacja modułów

2302015-09-30Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2292015-09-18System
 1. W wersji Master nowy mechanizm automatyzujący planowanie pracy, oparty o cykliczne okresy dla pracy zmianowej i czterobrygadowej.

 2. Optymalizacja modułów

2292015-09-18Etatomierz

Optymalizacja modułów

2292015-09-18Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2282015-08-20System

Optymalizacja modułów

2282015-08-20Etatomierz

Optymalizacja modułów

2282015-08-20Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2272015-08-14System

Optymalizacja modułów

//webpracownik

dodane sprawdzanie wersji web-pracownika

dodane sprawdzanie typu autoryzacji

2272015-08-14Etatomierz

Optymalizacja modułów

2272015-08-14Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2262015-08-06System

Optymalizacja modułów

2262015-08-06Etatomierz

Optymalizacja modułów

2262015-08-06Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2252015-07-30System
 1. Optymalizacja modułów

 2. Kontrola dostępu - moduł goście RFID/MIFARE (opcja zależna od licencji)

2252015-07-30Etatomierz

Optymalizacja modułów

2252015-07-30Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2242015-07-17System

Optymalizacja modułów

2242015-07-17Etatomierz
 1. Optymalizacja modułów

 2. Raport 2.0 - narzędzie do łatwego generowania statystyk

2242015-07-17Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2232015-05-19System

Optymalizacja modułów

2232015-05-19Etatomierz

Optymalizacja modułów

2232015-05-19Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułów

2222015-03-31Etatomierz

1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca grupowanie nieobecności - grupy nieobecności.

2. Zliczanie ilości i czasu nieobecności dla grup nieobecności i samych nieobecności w dni robocze, weekendy, święta, wszystkie dni.

3. Ulepszenie modułu definiowania okresów rozliczeniowych - wsparcie dla kilku okresów rozliczeniowych.

2212015-03-10Etatomierz

1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca oznaczenie jednej ze zmian RCP jako zmiany globalnej.

2. Nowy mechanizm w ewidencji urlopów prezentujący wartości w formie dni.

3. Udoskonalenie modułu odpowiedzialnego za okresy rozliczeniowe.

2202015-02-20Etatomierz

1. Udoskonalenie algorytmu EOP.

2. Nowa funkcjonalność umożliwiająca w ewidencji obecności dodać nieobecność.

3. Implementacja mechanizmu zliczającego procentowy stosunek wymiaru nieobecności do normy godzinowej i zaplanowanego grafiku.

2192015-01-30System

1. Udoskonalenie modułu zarządzania operatorami.

2192015-01-30Etatomierz

1. Podniesienie wydajności algorytmu generującego raport RCP.

2192015-01-30Etatomierz - moduł zadania

1. Podniesienie wydajności algorytmu generującego raport.

2182014-12-10System

1. Rozbudowa uprawnień operatorów o przypisywanie grafików RCP i zarządzanie ZCPPG.

2. Nowa funkcjonalność umożliwiająca wykorzystanie technologii MIFARE w kartach pracowników.

3. Implementacja mechanizmu zwrotu kart pracowników.

2182014-12-10Etatomierz

RCP Pro:

1. Nowa funkcjonalność pozwalająca zdefiniować odrębne widełki dla weekendów w autografiku globalnym.

2. Implementacja mechanizmu pozwalającego określić powyżej ilu minut CPPG może zostać zaakceptowane do nadgodzin.

3. Optymalizacja funkcjonalności odpowiedzialnej za szybkie przypisywanie grafików.

2172014-11-24Etatomierz

RCP Foto:

1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca dodanie zdjęcia do zmodyfikowanego zdarzenia w raportach RCP oraz w raportach z wykrytych zdarzeń.

RCP Pro:

1. Nowy mechanizm odpowiadający za określanie dni wolnych od pracy.

2. Ulepszenie modułu zamykania okresu rozliczeniowego. Nowa funkcjonalność pozwalająca określić początek okresu rozliczeniowego.

3. Nowy filtr czasu - okres rozliczeniowy. Nowa funkcjonalność dla autografiku globalnego pozwalająca określić osobne widełki dla sobót, niedziel i świąt.

RCP Master:

1. Implementacja mechanizmu informującego o przekroczeniu dozwolonego dziennego i tygodniowego czasu pracy przy próbie akceptacji CPPG.

2162014-10-29System
 1. Optymalizacja mechanizmu połączenia z bazą danych.

2152014-10-28System
 1. Podniesienie wydajności mechanizmu rozsyłania pracowników na terminale.

2152014-10-28Etatomierz
 1. Nowy moduł odpowiadający za konfigurację pracownika w module webowym.

 2. Nowa funkcjonalność pozwalająca powiązać pracownika z kontem w Active Directory.

2142014-10-22System
 • Optymalizacja funkcjonalności odpowiedzialnej za logowanie operatorów.

 • Zapewnienie zgodności z najnowszą gałęzią produktów BioSys.

2132014-10-21Etatomierz
 1. Implementacja mechanizmu zamykania okresów rozliczeniowych.

 2. Stworzenie nowego filtru czasu - kwartał.

 3. Nowa funkcjonalność, w module odbioru nadgodzin, pozwalająca automatycznie odbierać nadgodziny w wybranym okresie.

 4. Rozszerzenie listy obecności o informację na jakim terminalu zostało zarejestrowane wejście pracownika do firmy.

 5. Ulepszenie warstwy logowania informacji systemowych.

2122014-09-03Etatomierz
 1. Udoskonalenie mechanizmu generowania raportu.

2112014-08-29Etatomierz
 1. Udoskonalenie mechanizmu naliczania czasu pracy dla matek karmiących.

 2. Podniesienie wydajności algorytmu generującego raport RCP.

 3. Nowy mechanizm odpowiadający za sumowanie wartości w grafikach RCP.

 4. Implementacja mechanizmu sprawdzającego czy osobie niepełnosprawnej jest przypisywany grafik zgodny z kodeksem pracy.

 5. Ulepszenie modułu odbioru nadgodzin.

2102014-08-07Etatomierz
 1. Optymalizacja wydajności generowania raportu.

 2. Implementacja mechanizmu interaktywnej instrukcji obsługi przy modułach RCP.

 3. Zapewnienie zgodności pobierania zdarzeń poprzez moduł USB z najnowszym firmware urządzeń z serii RF.

2092014-08-05Etatomierz
 1. Poprawka pobierania nieobecności z bazy.

2082014-08-05Etatomierz
 1. Optymalizacja generowania raportu RCP.

 2. Poprawa kompatybilności oprogramowania z systemem Windows XP.

2072014-07-28Etatomierz
 1. Poprawka przy generowaniu raportów.

2062014-07-25Etatomierz
 1. Możliwość określenia jakie rodzaje zdarzeń będą, w interpretacji zdarzeń, zamieniane na przerwę.

 2. Nowy moduł odbioru nadgodzin (odbiór do wysokości niedoróbki/grafiku/normy/stałej wartości).

 3. Zamykanie okresów rozliczeniowych.

 4. Kartoteka pracownika.

 5. Roczna karta ewidencji czasu pracy.

 6. Nowy rodzaj interpretacji zdarzeń (skrajne + domykanie przerw).

2052014-05-15System
 1. Nowy moduł edycji pracowników.

 2. Możliwość logowania się do aplikacji poprzez kontroler domeny.

 3. Optymalizacja pobierania zdarzeń z terminali.

2052014-05-15Etatomierz
 1. RCP Zmiany - możliwość określenia przy zmianie widełek na wejście i wyjście.

 2. Zapis układu kolumn w tabelach i układu kontrolki.

 3. Nowe raporty dla fotorejestracji - raport dla kamery zewnętrznej i raport dla kamery wbudowanej w urządzenie.

 4. Konfigurator eksportu danych z raportu RCP do pliku.

 5. Możliwość zapamiętania ustawień wydruku dla raportów RCP.

 6. Nowy moduł listy obecności - pojawiła się obecność na terenie firmy, godzina zakończenia pracy, możliwość zapisu układu kontrolki.

2052014-05-15Etatomierz - moduł zadania
 1. Optymalizacja modułu

2042014-02-20System
 • Programowa blokada zdublowanych zdarzeń

 • Moduł subskrypcji umożliwiającej zakup usług.

2042014-02-20Etatomierz
 1. Zliczanie ilości wystąpień zdarzeń.

 2. Mechanizm szybkiego uzupełniania niedoróbki i odbioru nadgodzin.

2032014-01-16System
 • Zaawansowane narzędzie do eksportu danych z systemu Etatomierz do systemów ERP.

 • Optymalizacja wczytywania pracowników.

2032014-01-16Etatomierz
 1. Raport ewidencji urlopów.

 2. Grafiki i Ewidencja obecności:

  - rozwinięte grupy po odświeżeniu raportu pozostają rozwinięte

  - przy definiowaniu zmian/nieobecności w dniach tygodznia opcja zaznacz wszystko

  - nagłówek z informacją jaki raport wygenerowany i za jaki okres czasu

 3. Raporty RCP:

  - opcja pozwalająca włączyć zaznaczenie całego wiersza

  - przekroczenie WCP - osobne kolumny dla każdego rodzaju WCP

  - wyszukiwarka

  - opcja - autodopasowanie szerokości kolumn

 4. Możliwość ustawienia globalnych widełek na sobotę i niedzielę

 5. Ewidencja obecności:

- możliwość wybrania formatu wyświetlanego w raporcie czasu

- w wydruku można dodać dodatkową kolumną "Podpis"

2032014-01-16Etatomierz - moduł zadania
 1. Kontrolna ułatwiająca wprowadzanie produktów

 2. Optymalizacja raportów

 3. Dostosowanie aplikacji do potrzeb klientów

 4. Ustawienia raportu do wydruku

 5. Szybki eksport raportu do wybranych formatów

2022013-12-18System

Optymalizacja modułu.

2012013-12-18Etatomierz
 1. Wiersz sumaryczny w grafikach i ewidencji obecności.

 2. Zliczanie nieobecności w raportach RCP.

 3. Współdzielenie nieobecności z czasem pracy.

 4. Możliwość określenia czy w grafikach są wyświetlane godziny trwania zmiany czy nazwa skrócona zmiany.

 5. Auto dopasowanie szerokości kolumn w raportach i tabelach.

 6. Wyszukiwarka dla tabel.

2012013-12-18Etatomierz - moduł zadania
 1. Optymalizacja modułu

2002013-12-02Etatomierz - moduł zadania

Optymalizacja modułu

1992013-11-27System
 1. Poprawka w kartotece pracownika.

1982013-11-20System
 1. Drobne poprawki.

1972013-11-18System
 1. Poprawka pobierania zdarzeń.

1972013-11-18Etatomierz
 1. Poprawka wydruku grafików RCP.

1962013-11-18System
 1. Pełne spolszczenie oprogramowania.

1962013-11-18Etatomierz
 1. Możliwość zdefiniowania dodatkowych parametrów opisujących pracowników i filtrowania po nich w grafikach i raportach RCP.

 2. Raport ewidencji obecności.

1952013-11-08System

Optymalizacja serwisu.

1942013-11-07System

Modyfikacja systemu aktualizacji BioSys pod względem wydajności.

1932013-10-31System
 1. Integracja wprowadzania kart pracowników z czytnikiem systemowym.

 2. Poprawka wyświetlania i przypisywania elastycznych parametrów w pracownikach.

1932013-10-31Etatomierz

RCP:

 • Szczegółowe logowanie akcji przeprowadzonych w raportach RCP.

RCP Easy\Pro\Master:

 • Integracja elastycznych parametrów z raportami RCP, grafikami, listą obecności, ewidencją obecności i zarządzaniem pracownikami.

 • W raporcie nowe kolumny zliczające ilość wystąpień poszczególnych nieobecności.

1922013-10-24Etatomierz
 1. Poprawka komunikacji z bazą danych.

1912013-10-22Etatomierz
 1. Nowy moduł - ewidencja obecności.

 2. Poprawa wydruku raportu RCP - raport dzienny zbiorczy.

 3. Inne drobne poprawki.

1902013-10-18System

Terminale:

 • Poprawa błędu (brak terminali do dodania) przy dodawaniu nowych terminali do systemu.

1892013-10-17System

Raporty:

 • Korekta wyświetlania raportów.

1892013-10-17Etatomierz
 1. Korekta edycji zaokrągleń danych.

1882013-10-17System

Wersja demonstracyjna:

 • dodanie możliwości użycia WCP w RCP Pro i Master

1882013-10-17Etatomierz

RCP Easy

 1. Możliwość dodania notatki do rekordów wygenerowanego raportu.

1872013-10-16Etatomierz
 1. Przy nieobecnościach wliczanych do czasu pracy, w raporcie, jest brany pod uwagę procentowy etat pracownika.

 2. Poprawka integracji modułu automatycznego rozpisywania ZCPPG z modułem ręcznego rozpisywania ZCPPG.

 3. Moduł automatycznego rozpisywania ZCPPG pozwala na automatyczne uzupełnienie niedoróbki.

 4. W auto grafiku można zdefiniować przerwy regulaminowe.

  RCP Pro

  1. Możliwość skonfigurowania ile WCP ma być wliczane do czasu pracy w zależności od wymiaru przepracowanego czasu.

  2. Rozbudowa modułu nadgodzin.

  3. Rozbudowa możliwości konfiguracji modułu zaokrąglania pojedynczych zdarzeń.

RCP Master

 1. W raporcie RCP pojawiają się informacje o niezgodnościach z kodeksem pracy (przekroczenie dobowego i tygodniowego czasu pracy, niezachowanie dobowego odpoczynku pomiędzy zmianami, brak dni wolnych).

 2. Przy planowaniu grafiku pojawia się ostrzeżenie, jeżeli nie jest zachowany wymagany dobowy odpoczynek oraz nie wystarczająca ilość dni wolnych.

1872013-10-16Etatomierz - moduł zadania
 1. Optymalizacja modułu

 2. Wprowadzenie nowej wersji komponentów zewnętrznych

1862013-10-14Etatomierz
 1. Drobne modyfikacje w algorytmie raportującym.

1852013-10-07Etatomierz
 1. Rozbudowa interpretacji zdarzeń "Na przemian - start/koniec".

1822013-09-19Etatomierz
 1. Poprawka automatycznej akceptacji CPPG i automatycznego rozpisywania ZCPPG, gdy pracownik w danym dniu ma kilka grafików.

1812013-09-18Etatomierz - moduł zadania

Moduł Zadania

 1. Optymalizacja modułu

1802013-09-16System

Kreator wersji demo.

 1. Optymalizacja kreatora wersji demonstracyjnej.

 2. Dodanie funkcjonalności pobierania modułów.

1802013-09-16Etatomierz - moduł zadania

Moduł Zadania

 1. Optymalizacja modułu

1792013-09-12Etatomierz
 1. Poprawka zaokrąglania zmian.

1782013-09-09System

System

 1. Optymalizacja połączenia z bazą danych

 2. Możliwość usuwania rekordów poprzez klawisz delete

 3. Historia zmian aplikacji

1782013-09-09Etatomierz

RCP

 1. Karty pracowników - schematy pracowników przypisywane na wybrany okres czasu

1772013-08-21Etatomierz

RCP

 • Pro

  1. Na wydruku dziennym zbiorczym raportu RCP pojawiają się wartości wyjść w czasie pracy.

1762013-08-19Etatomierz

RCP

 1. Optymalizacja pobierania zdjęć w raportach RCP.

1752013-08-19Etatomierz

RCP

 1. Optymalizacja fotorejestracji

1742013-07-31System

Urządzenia

 1. Zapisanie ustawień USB

1742013-07-31Etatomierz

RCP

 1. Menu kontekstowe w grafikach zawiera dodatkowe informacje o przypisywanych zmianach/nieobecnościach.

 2. Nowy wydruk grafików RCP.

 3. Wydruk nieobecności.

 4. Możliwość określenia czy zmiana może zostać przypisana na dzień świąteczny.

 5. W grafikach RCP pojawiły się dodatkowe kolumny zliczające liczbę nieobecności.

 6. Przy definiowaniu auto grafiku i rodzaju nieobecności można określić ich kolor.

 7. Nad raportem RCP pojawiły się informacje sumaryczne o czasie pracy, CPPG, liczbie wystąpień wybranych nieobecności.

 8. Konfiguracja ustawień Pivota.

 9. Wszystkie wydruki zawierają logo firmy.

 • EasyPro

  1. Nowe okienko rozpisywania zaakceptowanego CPPG.

  2. Możliwość dodania notatki do danego dnia.

  3. Kolorowanie wierszy raportów RCP (jeżeli pojawia się w nich m.in. spóźnienie, ucieczka, nieobecność) wraz z ustawieniem priorytetów.

  4. Określenie koloru i szerokości kolumny raportu.

  5. Zmiana ikony dla widoku raportu.

 • Pro

  1. Akceptacja WCP do czasu pracy w określonym przedziale.

  2. Przy automatycznej akceptacji CPPG do wartości WCP, można określić maksymalną wartość.

  3. Przerwy regulaminowe - automatycznie dodawane do raportu.

 • Start

  1. Akceptacja CPPG do czasu pracy