Publikacja aktualizacji 372

Dodane przez biosys - śr., 2023-09-20 - 16:38

Aktualizacja 372 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy klienci posiadający licencję RCP EASY i wyższą otrzymają moduł "Wyrażenia formatujące". 

Skrócony opis:

Funkcja pozwala na warunkowe formatowanie komórek raportu, np. oznaczenie komórki na pomarańczowo. Możliwe też określenie koloru czcionki.

Przykład formatowanie komórek.

W powyższym przykładzie oznaczone zostały komórki, gdzie Praca trwała < 7 godzin.

Możliwa konfiguracja:

 • W powyższym przykładzie użyliśmy wyrażenia: GetHour([Praca]) < 7
 • Kolor czcionki: czarny
 • Kolor tła: pomarańczowy

Wyrażenia formatujące - konfiguracja.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania i chcieliby poznać więcej szczegółów odnośnie wyżej wymienionej funkcjonalności, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia na stronie  serwis.biosys.pl

Aktualizator serwisu:

 • Implementacja funkcjonalności pobierania instalator KD oraz paczki z aktualizacją platformy Web2.0.
 • Poprawka związana z wykonywaniem aktualizacji offline (plik używany przez inny proces).

System:

 • Dodanie świąt ustawowo wolnych od pracy na rok 2024.
 • Serwis główny — zabezpieczenie przed uruchomieniem więcej niż jednej instancji serwisu połączonego do tej samej bazy danych.

Platforma Web2.0:

 • Nowa funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie szablonu notatki przy rejestracji zdarzeń na platformie Web.
 • Akceptacja wniosków — dodanie nowej zakładki "Pracownik", która zawiera:
  • Grupę pracownika.
  • Stanowisko pracownika.
  • Przypisane elastyczne parametry do pracownika.

Zakładka ta ma na celu uproszczenie podjęcia decyzji o zmianie statusu wniosku przez operatora. W tym miejscu widoczne są elastyczne parametry widoczne w module "Pracownicy".

Zakładka Pracownik.

Raport RCP:

 • Poprawka związana z walidacją dodawania więcej niż jednej absencji całodniowej w danym dniu.
 • Poprawka związana z dystrybucją zdarzeń (v2) i pracą przez północ w przypadku wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Utworzenie nowego modułu eksportującego czas pracy i absencje do programu (Enova) - eksport wspiera autografiki uzupełniające.
 • Ignorowanie zdarzeń ze statusem 255 podczas generowania raportu.
 • Poprawka wycofania ZCPPG w przypadku wystąpienia zdarzeń osieroconych.
 • Zarządzanie pracownikami (schematy RCP) - dodanie kolumny informującej czy pracownik jest archiwalny.
 • Poprawki licencyjne związane z rejestracją zdarzeń i przerwą na karmienie dziecka.
 • Poprawki związane z tłumaczeniem danych w kolumnie Uwagi podczas filtrowania. 
 • Edycja zdarzeń — możliwość dodania atrybutu do zdarzenia "Praca zdalna".
 • Dodanie informacji do kolumny Uwagi o pracy zdalnej.
 • Lista obecności — dodanie kolumny informującej czy zarejestrowane zdarzenia posiada atrybut "Praca zdalna".
 • Akceptacja CPPG — informacja dla operatora o akceptacji CPPG w dniu, który się jeszcze nie zakończył.

Akceptacja CPPG.

Kontrola dostępu:

 • Zwiększenia wielkości bufora zdarzeń RealTime. 
 • BioSys KD Diagnostic Tool -  implementacja podglądu statusów przejść i alarmów RT.


 

Polish