Publikacja aktualizacji 373

Dodane przez biosys - śr., 2023-11-29 - 09:20

Aktualizacja 373 zawiera:

Filtry:

 • Zwiększenie efektywności funkcjonalności odpowiedzialnej za wyszukiwanie pracowników.

Pracownicy - filtrowanie.

 • Umożliwienie scrollowania zawartości grup w filtrach (np. pracownicy, grupy, stanowiska).
 • Filtrowanie pracowników — po zmianie zakresu czasu w filtrach, pracownicy archiwalni będą dodawani do listy pracowników z domyślną odznaczoną opcją zaznaczenia.

Moduł pracownicy:

 • Podniesienie wydajności przypisywania unikalnych numerów dodatkowych (od 5 do 8) do profilu pracownika.
 • Zwiększenie liczby znaków dla imienia i nazwiska do 100 znaków.
 • Nowa funkcjonalność umożliwiająca usuwanie danych biometrycznych z bazy danych.

Pracownicy - usuwanie danych biometrycznych z bazy danych.

 • Implementacja modułu "Archiwum pracowników" gdzie będą automatycznie przenoszone profile pracowników archiwalnych. W module tym jest dedykowany układ kolumn oraz raportów. 

Archiwum pracowników.

Moduły RCP:

 • Lista obecności — implementacja funkcjonalności ukrywania danych wrażliwych pracowników wyświetlanych w tym raporcie.
 • Lista obecności — dodanie kolumny z numerem karty pracownika.
 • Poprawki związane z tłumaczeniem filtrów/grupowania na język polski.
 • Poprawka związana z przypisywaniem absencji godzinowej w przypadku zaplanowanego autografiku przez północ.
 • Naliczanie niedoróbki w momencie zakończenia planu pracy (wersja obliczania dnia v2).
 • Optymalizacja generowania raportu zawierającego modyfikację zdarzeń.
 • Grafiki RCP — po kliknięciu dwukrotnie w tabeli zawierającej informacje pomocnicze, zostanie zaznaczona odpowiednia komórka w tabeli z grafikami.

Grafiki RCP - dwuklik na wierszu z informacjami pomocniczymi.

Moduł KD:

 • Optymalizacja generowania raportów KD.
 • Zarządzanie kontrolerami — zwiększenie liczby znaków do 25 dla symbolu kontrolera i przejścia.
 • Zarządzanie uprawnieniami — dodanie kolumny "Kontroler (symbol)" do tabeli z uprawnieniami.
 • Implementacja funkcjonalności aktualizacji firmware na kontrolerach SMART.
 • Optymalizacja wielkości bufora w zakresie pobierania parametrów.
 • Dodanie możliwości określenia maksymalnej liczby równoległych połączeń do kontrolerów.
 • Monitor zdarzeń — dodanie logów systemowych do operacji:
  • Wyłączenie alarmu.
  • Zamknięcie drzwi.
  • Permanentne otwarcie drzwi.
  • Czasowe otwarcie drzwi.
  • Włączenie AUX'a.
  • Wyłączenie AUX'a.
  • Włączenie trybu przejścia.
  • Wyłączenie trybu przejścia.
  • Zmiana klucza komunikacyjnego.

Platforma Web Pracownik / Moduł zarządzania wnioskami:

 • Składanie wniosków o absencje — dodanie funkcjonalności pomijania DW oraz dni bez grafiku w szybkim przypisywaniu dni.
 • Web-Operator — Lista Obecności — poprawka związana z ilością pracowników wyświetlanych na liście obecności.
 • Rejestracja zdarzeń/Korekty zdarzeń — poprawka związana z domyślną notatką do wniosku.
 • Poprawki związane z tłumaczeniem statusów wniosków na kalendarzu podczas rejestracji nowych wniosków.
 • Wnioski kadrowe — optymalizacja operacji na bazie danych, dodanie logów systemowych pochodzących z zarządzania wnioskami kadrowymi.
 • Zarządzanie wnioskami — dodanie informacji RCP zawierających przypisane grafiki oraz nieobecności (+/- 3 dni od wnioskowanej daty).

Zarządzanie wnioskami - informacje RCP.

Serwisy integrujące:

 • Integracja pracowników — implementacja nowego serwisu integrującego pracowników pozwalającego na integrację:
  • Numeru karty.
  • Danych domenowych używanych do logowania pracownika do platformy WEB.
  • Daty zwolnienia pracownika.
  • Przypisania operatorów do profilu pracownika.
  • Dodania kart do systemu.
Polish