Publikacja aktualizacji 371

Dodane przez biosys - pt., 2023-08-18 - 10:15

Aktualizacja 371 zawiera:

Obszar RCP:

 • Ewidencja obecności — poprawka wydruku danych związanych z numerami dodatkowymi pracownika.
 • Eksport Optima/Enova — poprawka walidacji eksportowanych danych w przypadku więcej niż jednego autografiku i absencji całodniowej.
 • Zarządzanie schematami RCP — poprawka związana z walidacją podczas przypisywania schematu RCP do pracowników.
 • Zarządzanie schematami RCP — automatyczne przypisanie domyślnego schematu RCP w kartotece pracownika dla pracowników posiadających pustą kartotekę i rozliczanych na podstawie schematu domyślnego.
 • Raport RCP — dodanie kolumny "Praca vs g.Zapl" (kolumna dostępna od wersji PRO).
 • Ewidencja obecności — dodanie kolumn "g.Zapl vs Praca" i "Praca vs g.Zapl" (kolumny dostępne od wersji PRO).
 • Raport RCP — poprawka związana z odbiorem godzin dla pracowników rozliczanych według schematu domyślnego z brakiem kartoteki pracownika (błąd "Dodany klucz nie był obecny w słowniku.").

 

Obszar KD:

Zmiany w tej aktualizacji dotyczą głównie profili uprawnień KD. 

 • Powstał nowy moduł prezentujący zdefiniowane profile uprawnień, przypisanych pracowników (z podziałem na schematy) oraz siatkę uprawnień do punktów kontroli KD.

Nowy moduł - profile uprawnień KD.

 • Do pracownika może zostać przypisany tylko jeden profil uprawnień.
 • Została przeprowadzona optymalizacja przypisania profilu uprawnień do pracowników (brak ograniczenia w postaci ilości pracowników i punktów kontroli dostępu).
 • Zabezpieczenie przed utworzeniem pustego profilu uprawnień KD.
 • Implementacja funkcjonalności łączenia zdefiniowanych wcześniej profili uprawnień KD w systemie. 

Łączenie profili uprawnień KD.

 • Poprawki związane z tworzeniem nowych profili uprawnień KD na podstawie indywidualnych uprawnień KD przypisanych do pracownika (m.in. aktywność punktów kontroli dostępu, schematy uprawnień).
 • W przypadku gdy pracownik ma przypisany profil uprawnień KD w danym schemacie uprawnień i nastąpi zmiana uprawnień KD, to zostanie odpięty przypisany profil uprawnień od pracownika i będzie on miał dostęp na podstawie indywidualnych uprawnień KD.
 • Pracownik może mieć przypisany w każdym schemacie uprawnień różny profil uprawnień KD.
 • W przypadku dodania nowego punktu kontroli dostępu do systemu jest możliwość rozszerzenia zdefiniowanych wcześniej profili uprawnień KD.

Edycja profilu uprawnień KD.

 • Edycja profilu pracownika (moduł Pracownicy -> edycja profilu -> zakładka "Ustawienia KD"):
  • Jest możliwość przypisania tylko jednego profilu uprawnień KD do schematu domyślnego.
  • Istnieje możliwość przypisania globalnego braku dostępu ("Przypisz globalny brak dostępu (brak dostępu do wszystkich przejść w systemie) w trakcie zapisu ustawień KD.").
  • Operator ma możliwość podglądu siatki uprawnień przypisanych do pracownika w schemacie domyślnym. 

Edycja profilu pracownika - ustawienia KD.

 • Z racji tego, że nastąpiła zmiana w sposobie przypisywania profili uprawnień KD do pracownika (od tej aktualizacji pracownik będzie mógł mieć przypisany tylko jeden profil), pracownicy posiadający przypisany więcej niż jeden profil uprawnień automatycznie będę mieć indywidualną siatkę uprawnień (zostaną odpięte od profili pracowników przypisane profile uprawnień KD). 
 • Klienci, którzy posiadają zdefiniowane w systemie więcej niż jeden schemat uprawnień i mają stworzone profile uprawnień KD, proszeni są o zdefiniowanie ponownie profili uprawnień KD (nastąpiła optymalizacja i poprawka w tworzeniu profili i ich późniejszym przypisywaniem do pracowników). W przypadku dodatkowych pytań lub pomocy w wykonaniu tej operacji prosimy o kontakt z działem wsparcia na platformie serwis.biosys.pl.
Polish