Publikacja aktualizacji 375

Dodane przez biosys - śr., 2024-03-20 - 08:05

Aktualizacja 375 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy nasi klienci (bez względu na typ posiadanej licencji) otrzymają rozszerzone polityki bezpieczeństwa. Od tej aktualizacji każdy klient będzie miał możliwość zdefiniowania polityki automatycznego wylogowania operatora z systemu. Funkcjonalność ta podnosi bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie przed dostępem osób nieupoważnionych do dostępu do tych danych. 

Polityka automatycznego wylogowania:

 • Pozwala na określenie w ramach systemu trybu automatycznego wylogowania.

Automatyczne wylogowanie - ustawienia polityki.

 • W przypadku ustawienia trybu polityki indywidualnej, każdy operator może dostosować ustawienia automatycznego wylogowania do swoich potrzeb w ustawieniach do swojego konta. 

Automatyczne wylogowanie - ustawienia operatora.

 • Istnieje możliwość określenia typu akcji jaka ma zostać wykonana jeżeli upłynie czas automatycznego wylogowania. Dostępne są dwie opcje wyłączenie aplikacji oraz restart aplikacji.
 • Jeżeli pozostanie mniej niż 3 minuty na dole okna po lewej stronie zostanie zaprezentowany minutnik odliczający czas do automatycznego wylogowania. 
 • Zdarzenie automatycznego wylogowania jest zapisywane w logach systemowych.
 • Jeżeli upłynie czas automatycznego wylogowania, operator otrzyma komunikat, czy chce zrestartować minutnik automatycznego wylogowania. Na odpowiedź jest przewidziane 30 sekund. Jeżeli operator systemu nie potwierdzi, że chce zrestartować minutnik, nastąpi automatyczne wylogowanie po upływie 30 sekund.

Automatyczne wylogowanie - minutnik.

Moduł RCP:

 • Poprawka związana z dynamicznym obliczaniem odebranego czasu z mnożnikiem. 
 • Lista obecności - poprawka związana z wyświetlaniem nieobecności na raporcie w przypadku wersji rozliczania v2. 
 • Schematy RCP - aktualizacja danych na raporcie do wydruku. 

Platforma Web Pracownik:

 • Wniosek korekta zdarzeń - możliwość określenia trybu pracy zdalna/stacjonarna.
 • Wnioski (limitacja urlopów) - udoskonalenie funkcjonalności odpowiedzialnej za prezentowanie pracownikowi liczby dni przysługującego urlopu.

Statystyki urlopów.

Moduł import/eksport:

 • Import pracowników - poprawka związana z importowaniem grupy pracowników z pliku CSV.
 • Eksport pojedynczych zdarzeń RCP - dodanie 3 nowych kolumn "Nr zdarzenia (ciąg znaków)", "Nr zdarzenia z terminalu (ciąg znaków)" i "Praca zdalna".
 • Import e-ZLA - poprawka związana z importem raportu cyklicznego i jednorazowego w jednej paczce oraz dodanie nowego statusu zwolnienia "Wsteczne - uzasadnione" udostępnionego przez ZUS.
Polish