Publikacja aktualizacji 377

Dodane przez biosys - wt., 2024-06-18 - 11:16

Aktualizacja 377 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy nasi klienci:
- (posiadający moduł limitacji absencji) otrzymają funkcjonalność zmiany wymiaru limitu absencji za pomocą importu pliku (CSV).
- (posiadający grupę narzędzi do wymiany danych z programem Optima) otrzymają nowe narzędzie do eksportu czasu przepracowanego (struktura oparta na węzłach). 

Moduł System:

- Poprawka związana z przepisywaniem grupy pracowników wraz z podgrupami w strukturze firmy. 

- Eksport zdarzeń (1144) - możliwość określenia zakresu eksportowanych danych. 

- Możliwość określenia trybu generowania numeru pracownika (badge) dodawanego do systemu.

Tryb generowania Badge.

Moduł RCP:

- Ewidencja obecności — poprawka związana z wyświetlaniem danych z kolumn "absencja (h)" na wydrukach raportów.

- Implementacja mechanizmu zaokrąglania zdarzeń Praca Start i Praca Koniec do przypisanego grafiku. 

Zaokrąglanie do grafiku.

- Import absencji — możliwość konfigurowania klucza wymiany danych absencji.

Import absencji.

Moduł KD:

- Poprawka związana z widocznością zdarzeń rejestrowanych przez kontroler na raportach KD.

- Poprawka związana z wyświetlaniem numeru zdarzenia na raportach KD.

  Platforma Web Pracownik:

  - Poprawka związana z dodawaniem załączników do wniosków.

  - Poprawka związana z dostępnością pracowników archiwalnych w filtrach w raportach dla Web-Operatora.

  - Poprawka związana z prezentowaniem liczby dni z modułu limitacji absencji na pulpicie. 

  - Poprawki związane z logowaniem SSO do platformy Web2.0. 

  Polish