Publikacja aktualizacji 374

Dodane przez biosys - wt., 2024-02-27 - 07:26

Aktualizacja 374 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizacje wszyscy nasi klienci posiadający system automatyzacji otrzymają moduł umożliwiający zdefiniowanie automatycznego wykonywania kopii zapasowej bazy danych.

Moduł RCP:

 • Możliwość zdefiniowania dobowej normy czasu pracy w schemacie RCP.
 • Limitacja urlopów - dodatkowe kolumny ... (d) prezentujące dane na podstawie dobowej normy czasu pracy i wymiaru etatu.
 • Implementacja nowego typu obliczania CPPG do dnia. W schemacie RCP jest możliwość wyboru jednej z poniższej opcji:
  • "Do pojedynczego źródła raportu".
  • "Sumarycznie do dnia".
 • Raport RCP - w kolumnie Uwagi została dodana informacja, że dany dzień jest poza okresem zatrudnienia pracownika (można również wprowadzić kolorowanie takich wierszy w raporcie). 

Raport RCP - poza okresem zatrudnienia.

 • Grafiki RCP:
  • Alert informujący operatora o zaplanowaniu planu pracy dłuższego niż dobowa norma czasu pracy.
  • Ustawienia w grafikach RCP zostały przeniesione z globalnych na przypisane do konkretnego operatora.
  • Ukrycie alertu o wybranej dystrybucji zdarzeń opartej o grafik RCP w przypadku kompletnego grafiku. 
  • Kolorowanie komórek poza okresem zatrudnienia pracownika (możliwość zdefiniowania koloru w ustawieniach). 
  • Alert informujący o przypisaniu grafiku RCP poza okresem zatrudnienia pracownika.

Grafiki RCP - poza okresem zatrudnienia.

 • Eksport danych RCP do systemów kadrowo-płacowych uwzględnia datę zatrudnienia i datę zwolnienia pracownika. 
 • Zarządzanie pracownikami - implementacja zaznaczenia schematu po dwukliku w kartotece pracownika. 

Zarządzanie pracownikami - zaznaczanie schematu.

 • Moduł zdarzeń osieroconych - rozszerzenie zakresu danych o typ zdarzenia RCP. 
 • Edycja zdarzeń - poprawka błędu edycji zdarzeń w raporcie RCP w przypadku gdy klient posiada SQL Server 2016+.
 • Raporty absencji:
  • Poprawna związana z błędną nazwą wczytanego aktualnie raportu. 
  • Poprawka wyświetlania nazwy absencji w raporcie.
  • Poprawka formatowania wyświetlania danych w kolumnie "Pozostało NŻ".
 • Poprawka przypisania grafiku RCP do dnia z autografikami uzupełniającymi i nieobecnością całodniową.
 • Eksport zdarzeń (automatyzacja) - dodanie opcji eksportowania zdarzeń tylko z dnia dzisiejszego.
 • Eksport pojedynczych zdarzeń - dodanie nowego formatu daty "dd/MM/yy". 
 • Kolumny obliczeniowe - dodanie nowej funkcji pozwalającej na sprawdzenie czy czas jest równy zero.
 • Wydruk raportu RCP - poprawka związana z brakiem informacji w kolumnie "Nieobecność na żądanie".
 • Lista obecności - poprawka związana z wyświetlaniem pracowników na liście obecności poza datą zatrudnienia.

Moduł kontroli dostępu:

 • Poprawka związana z prezentacją statusu kontaktronu w monitorze zdarzeń KD. 
 • KD Diagnostic Tool - optymalizacja wysyłania zestawu parametrów na kontroler.
 • KD notyfikacje:
  • Optymalizacja mechanizmu zarządzania notyfikacjami KD.
  • Dodanie nowych typów zdarzeń:
   • "Ewakuacja - sygnał otwarty".
   • "Ewakuacja - sygnał zwarty".
 • Raport z listą kontrolerów - dodanie informacji o kluczu komunikacyjnym oraz informacji o operatorze (w stopce), który wygenerował raport.

Moduł pracownicy:

 • Dodanie dwóch kolumn zawierających dane o grupie KD oraz czy pracownik podlega pod KD.
 • Archiwum pracowników - poprawka związana z wczytywaniem listy archiwalnych pracowników w przypadku używania przez klienta modułu AD. 
 • Integracja pracowników (automatyczna):
  • Opcja pomijania profili operatorów przypisanych do pracownika, które nie istnieją w systemie. 
  • Optymalizacja wczytywania danych z widoków/tabel zewnętrznych. 
  • Możliwość integrowania elastycznych parametrów (maksymalnie 4) przypisanych do pracownika:
   • W przypadku braku elastycznego parametru w systemie jest on automatycznie dodawany (jako systemowy). 
   • Maksymalna długość nazwy elastycznego parametru to 50 znaków, a wartości elastycznego parametru to 60 znaków.
   • Automatycznie dodany elastyczny parametr jest dodawany z typem wartości "ciąg znaków". 

Moduł Stołówkomierz:

 • Poprawka związana z generowaniem raportu sumarycznego.
 • Optymalizacja wydruku danych.

Moduł główny (system):

 • Logowanie domenowe - poprawka logowania domenowego w przypadku ograniczenia uprawnień odczytu danych z AD przez danego pracownika.
 • Zarządzanie operatorami - poprawka wczytywania danych operatorów w przypadku ograniczenia uprawnień odczytu danych z AD przez danego pracownika.
 • Pobieranie zdarzeń - optymalizacja wysyłania notyfikacji systemowej o pobraniu zdarzeń z terminali. 
 • Powiadomienia - ukrycie pracowników zwolnionych w zarządzaniu powiadomieniami.
 • Zarządzanie schematami raportów - poprawki związane z definiowaniem i edycją schematów.
 • Elastyczne parametry - implementacja funkcjonalności systemowych parametrów (parametry te są wykorzystywane do integracji z systemami zewnętrznymi). Jeżeli elastyczny parametr jest oznaczony jako systemowy, operator nie może przypisywać wartości tego parametru z poziomu systemu.
 • Modyfikacje zdarzeń - udoskonalenie funkcjonalności usuwania zdarzeń.
 • Terminale:
  • Poprawka usuwania odcisków palców pracownika z terminala dla terminala BS-BioT F2.
  • Wsparcie nowego algorytmu rozpoznawania szablonów twarzy dla nowej serii terminali BS-T-FOTO4.

Platforma Web Pracownik:

 • Moduł wnioskowania (absencje) - statystyki limitacji urlopów prezentują dane:
  • W przypadku braku zmiany dobowej normy czasu pracy i wymiaru etatu w ciągu roku: limity godzinowe oraz dniowe.
  • W przypadku zmiany dobowej normy czasu pracy i wymiaru etatu w ciągu roku: limity godzinowe.
 • Optymalizacja modułu powiadomień dla pracownika (m.in. wczytywanie danych, podgląd pełnej treści powiadomienia, tłumaczenie typu powiadomienia). 
 • WEB Operator - implementacja funkcjonalności generowania pojedynczych miesięcy wstecz z danymi RCP.
 • Optymalizacja procesu akceptacji wniosków.
 • Ograniczenie dostępu do platformy dla pracowników zwolnionych.
 • Optymalizacja w obszarach generowania raportów i grafików RCP.
 • Rejestracja zdarzeń:
  • Możliwość wyboru trybu pracy podczas rejestracji zdarzeń przez pracownika (zdalna/stacjonarna).

Rejestracja zdarzeń - tryb pracy.

  • Ustawienie w profilu pracownika umożliwiające określenie domyślnego trybu rejestracji zdarzeń. 

Rejestracja zdarzeń - ustawienia.

Moduł system zadaniowy:

 • Poprawka związana z powtórną edycją tego samego zdarzenia przez operatora.
Polish