Publikacja aktualizacji 377

Dodane przez biosys - wt., 2024-06-18 - 11:16

Aktualizacja 377 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy nasi klienci:
- (posiadający moduł limitacji absencji) otrzymają funkcjonalność zmiany wymiaru limitu absencji za pomocą importu pliku (CSV).
- (posiadający grupę narzędzi do wymiany danych z programem Optima) otrzymają nowe narzędzie do eksportu czasu przepracowanego (struktura oparta na węzłach). 

Moduł System:

- Poprawka związana z przepisywaniem grupy pracowników wraz z podgrupami w strukturze firmy. 

Publikacja aktualizacji 376

Dodane przez biosys - pon., 2024-05-06 - 09:19

Aktualizacja 376 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy nasi klienci (posiadający licencję RCP Pro/Master) otrzymają kolumnę w raporcie "Rzeczywisty czas przepracowany" (Praca + ZCPPG + DO ODBIORU + NDG + ODPIS - PRZYPIS).

W tej wersji aktualizacji udostępniliśmy dla Państwa zaktualizowaną dokumentację programu. Zachęcamy do zapoznawania się z jej treścią oraz do zgłaszania uwag przez platformę serwisową, abyśmy mogli ją dla Państwa udoskonalać. 

Moduł System:

Publikacja aktualizacji 375

Dodane przez biosys - śr., 2024-03-20 - 08:05

Aktualizacja 375 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy nasi klienci (bez względu na typ posiadanej licencji) otrzymają rozszerzone polityki bezpieczeństwa. Od tej aktualizacji każdy klient będzie miał możliwość zdefiniowania polityki automatycznego wylogowania operatora z systemu. Funkcjonalność ta podnosi bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie przed dostępem osób nieupoważnionych do dostępu do tych danych. 

Polityka automatycznego wylogowania:

Publikacja aktualizacji 372

Dodane przez biosys - śr., 2023-09-20 - 16:38

Aktualizacja 372 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy klienci posiadający licencję RCP EASY i wyższą otrzymają moduł "Wyrażenia formatujące". 

Skrócony opis:

Funkcja pozwala na warunkowe formatowanie komórek raportu, np. oznaczenie komórki na pomarańczowo. Możliwe też określenie koloru czcionki.

Przykład formatowanie komórek.