Publikacja aktualizacji 375

Dodane przez biosys - śr., 2024-03-20 - 08:05

Aktualizacja 375 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy nasi klienci (bez względu na typ posiadanej licencji) otrzymają rozszerzone polityki bezpieczeństwa. Od tej aktualizacji każdy klient będzie miał możliwość zdefiniowania polityki automatycznego wylogowania operatora z systemu. Funkcjonalność ta podnosi bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie przed dostępem osób nieupoważnionych do dostępu do tych danych. 

Polityka automatycznego wylogowania:

Publikacja aktualizacji 372

Dodane przez biosys - śr., 2023-09-20 - 16:38

Aktualizacja 372 zawiera:

W ramach subskrypcji na aktualizację wszyscy klienci posiadający licencję RCP EASY i wyższą otrzymają moduł "Wyrażenia formatujące". 

Skrócony opis:

Funkcja pozwala na warunkowe formatowanie komórek raportu, np. oznaczenie komórki na pomarańczowo. Możliwe też określenie koloru czcionki.

Przykład formatowanie komórek.