Publikacja aktualizacji 369

Dodane przez biosys - czw., 2023-06-29 - 12:48

Aktualizacja 369 zawiera:

 • Raport RCP:
  • Podniesienie wydajności generowania raportu:
   • krótszy czas generowania (ok. 20-30%).
   • mniejsze zużycie pamięci RAM (ok. 20-35%).
  •  Edycja zdarzeń pracownika:
   • Optymalizacja wydajności.
   • Poprawka związana z widocznością rodzaju zdarzenia przez operatora.
  • Poprawka danych wyświetlanych w kolumnach Nieobecność (il) i Nieobecność (h).
  • Odbiór nadgodzin — dodanie komunikatu informującego operatora o braku możliwości odbioru nadgodzin z powodu błędu we wskazanym dniu.
  • Poprawka związana z wykrywaniem nieaktualnych danych w raporcie RCP.
 • Ewidencja obecności:
  • Dodanie kolumn: numer pracownika, numery dodatkowe pracownika (od 1 do 8),  data zatrudnienia i zwolnienia.
  • Poprawka związana z formatem daty w filtrach.
  • Pogrupowanie nieobecności do przypisania w menu kontekstowym.
 • RCP Autografik:
  • Dodanie możliwości aktywowania/dezaktywowania autografiku.
 • Grafiki RCP:
  • Poprawka związana z walidacją przypisywania grafiku dla pracownika, który utracił status osoby niepełnosprawnej.
 • Optymalizacja wczytywania pomocy kontekstowej (dostęp do stron pliku .chm).
 • Terminale transfer danych i moduł USB:
  • Dodanie kolumn z numerami dodatkowymi pracownika (od 1 do 8).
 • Serwisy integracyjne:
  • Implementacja serwisu ze zdarzenia pracowników — dostęp do tego serwisu dostaną wszyscy klienci posiadający w licencji serwisy integracyjne w ramach subskrypcji na aktualizacje.

Wszyscy klienci posiadający eksport planu pracy do programu Enova i Optima, otrzymają w najnowszej aktualizacji moduły eksportujące realizację elastycznego planu pracy (autografik). Moduły te zostaną udostępnione w ramach subskrypcji na aktualizacje.

Polish