Publikacja aktualizacji 368

Dodane przez biosys - pon., 2023-06-19 - 08:26

Aktualizacja 368 zawiera:

 • Raport RCP:
  • Schematy RCP — dodanie nowej opcji kwalifikowania do niedoróbki "Nieobecność z grafiku (niedoróbka)".
  • Poprawka w obszarze kwalifikowania niedoróbki dla osoby niepełnosprawnej.
  • Poprawka z walidacją odbioru godzin na dzień z brakującymi zdarzeniami. 
  • Poprawka wydruku "dzienny zbiorczy" - brak danych w kolumnie NB w przypadku wystąpienia nadgodzin.
  • Dodanie nowej kolumny do raportów "Wnioski — pierwsza notatka pracownika" - kolumna ta zawsze będzie wyświetlała pierwszą notatkę, którą pracownik dodał przy składaniu wniosku. W przypadku więcej niż jednego wniosku kolumna ta będzie zawierała dane w formacie "[NumerIdentyfikacyjnyWniosku: PierwszaNotatka]; [NumerIdentyfikacyjnyWniosku: PierwszaNotatka]".
 • Lista obecności — dodanie do raportu kolumn "Źródło zdarzenia - Start" i "Źródło zdarzenia - Koniec".
 • Grafiki RCP:
  • Dodanie tabeli z informacjami pomocniczymi przy planowaniu planu pracy. Dane prezentowane w tej tabeli:
   • Niekompletny grafik.
   • Status osoby niepełnosprawnej.
   • Niejednoznaczny grafik.
   • Błędy z modułu kodeks pracy.
   • Zmiana i autografik nie może być przypisana w jednym dniu.
   • Wykryto przypisane autografiki o różnej długości zmiany.
   • Wykryto przypisane więcej niż jednej zmiany. Brak możliwości przypisania absencji w tym dniu.
   • Notatka do dnia.
   • Wnioski do dnia.
   • Informacja o przypisaniu dezaktywowanej zmiany.
  • Import grafików RCP z pliku — dodanie walidacji unikatowych symboli zmian oraz autografików.
 • RCP Zmiany — możliwość aktywowania/dezaktywowania zmiany (zmiana dezaktywowana nie będzie dostępna do przypisania w module Grafiki RCP).
 • Zarządzanie operatorami:
  • Implementacja funkcjonalności kopiowania uprawnień pomiędzy operatorami. Elementy podlegające kopiowaniu:
   • Kopiuj uprawnienia do zakładek i uprawnień szczegółowych.
   • Kopiuj dostęp do rodzajów wniosków.
   • Kopiuj ustawienia powiadomień systemowych.
   • Kopiuj grupę pracowników.
   • Kopiuj dostęp do pracowników.
    • Nadpisz dostęp do pracowników — działa w identyczny sposób jak do tej pory (usuwa wszystkich pracowników, których ma przypisany operator i kopiuje pracowników ze wskazanego profilu operatora).
    • Dodaj brakujących pracowników — w tym przypadku nie są usuwani aktualnie przypisani pracownicy do operatora, tylko są dopisywani Ci pracownicy, których operator nie ma przypisanych, a wskazany operator ma przypisanych na swojej liście.
   • Kopiuj uprawnienia schematów raportów.
  • Poprawka wyświetlania archiwalnych operatorów.
  • Dostępność zakładek — możliwość zaznaczenia/odznaczenia/odwrócenia dostępu do zakładek.
 • Eksport danych:
  • Nowe moduły eksportu planu pracy, biorące pod uwagę realizację planu pracy (autografik). W ramach tej implementacji powstały dwa moduły zgodne z formatami programów:
   • Optima
   • Enova
  • Eksport sparowanych zdarzeń ("LM7/0251/AP"): dodanie możliwości eksportowania danych z raport RCP — kolumny z absencjami "...(d)" oraz "...(h)".
  • "BS Eksport" konfiguracja kolumn do eksportu — dodanie dwóch formatów daty "MM.dd" oraz "dd.MM".
 • Powiadomienia email — poprawka dołączania stopki przy tworzeniu powiadomienia.
 • Konfiguracja serwisu — poprawka wyświetlania daty zakończenia subskrypcji na aktualizacje.
 • Terminale — wysyłanie pracowników — optymalizacja wysyłania pracowników na terminale RCP w przypadku dużej liczby archiwalnych pracowników w systemie.
 • Platforma WEB:
  • Poprawka rejestracji zdarzeń przez pracownika w przypadku braku auto-akceptacji (komunikat "Nie wykonano zmian.").
  • Optymalizacja ładowania strony startowej.
  • Lista obecności — dodanie kolumny "Źródło zdarzenia (start i koniec)".
 • Tłumaczenie na język angielski modułów:
  • Powiadomienia
  • Powiadomienia operatora
  • Limity nieobecności
Polish