Publikacja aktualizacji 367

Dodane przez biosys - czw., 2023-05-11 - 11:19

Aktualizacja 367 zawiera:

 • Integracja e-ZLA (ZUS PUE):
  • Poprawki w serwisie automatycznie pobierającym zwolnienia e-ZLA.
  • Ważna informacja z ZUS: https://www.zus.pl/-/zmiany-w-cyklicznych-raportach-e-zla-dla-platnik-4
  • Zgodnie z powyższym artykułem zmiany w konfiguracji częstotliwości generowania raportów e-ZLA, należy dokonać na platformie ZUS-PUE.
  • W przypadku zmiany częstotliwości generowania raportów należy wprowadzić zmiany w zakładce Konfiguracja -> e-ZLA ustawienia -> Ustawienia serwisu.
 • Narzędzie diagnostyczne (BioSys KD Diagnostic Tool): 
  • Wsparcie dla protokołu SSL wraz z modułem diagnostyki przesyłanych wiadomości.
  • Informacje o kodach błędów zwracanych przez SDK.
  • Usuwanie wszystkich danych z tabel.
 • Terminale — transfer danych:
  • Automatyczne usuwanie pracowników archiwalnych z terminali podczas wysyłania danych na terminal.
 • Pracownicy
  • Dodanie kolumn do tabeli "Karta ważna do" i "Karta ważna od".
 • Raporty absencji:
  • Możliwość zmiany nazwy kolumn w raportach.
 • Raport RCP:
  • Blokada odbioru nadgodzin na dzień, który zawiera błędny np. brak zdarzenia.
  • Możliwość odbioru nadgodzin z mnożnikiem 1 oraz 1.5.
  • Optymalizacja zbiorczego odbioru nadgodzin na cały miesiąc.
  • Dodanie możliwości zaznaczenia tylko dni z niedoróbką w zbiorczym odbiorze nadgodzin.
  • Implementacja funkcjonalności odznaczania dni z absencją w zbiorczym odbiorze nadgodzin.
  • Poprawka w zakresie wyświetlania danych w raporcie RCP w kontekście odbierania nadgodzin z mnożnikiem 1.5.
  • Zbiorcze odbieranie nadgodzin — poprawka w obliczaniu niedoróbki do uzupełnienia.
  • Moduł Kodeks Pracy — poprawka w algorytmie notyfikacji o przekroczeniu maksymalnej liczby godzin pracy na tydzień.
  • Dodanie możliwości filtrowania po źródle zdarzenia.
  • Dodanie możliwości zdefiniowania koloru dla wystąpienia absencji w raportach.
  • Otwarcie okresu rozliczeniowego — możliwość filtrowania po nazwie grupy, grupowanie danych po zamkniętych okresach rozliczeniowy i dodanie komunikatów potwierdzających wykonanie operacji przez operatora.
 • Grafiki RCP:
  • Poprawka obliczania godzin planu pracy w przypadku choroby i dnia wolnego.
 • Platforma WEB-Pracownik:
  • Dodanie kolumn WCP do raportów WEB według licencji klienckiej.
  • Ewidencja urlopów — poprawka kodowania znaków w filtrach.
  • Ewidencja urlopów — implementacja automatycznego zapisywania wybranych typów absencji.
  • Raporty RCP — poprawka z kolorowaniem wierszy.
  • Wnioski kadrowe — możliwość wyłączenia w ustawieniach dodawania nowych tematów wniosków podczas procesu rejestracji wniosku przez pracownika.
 • Limitacja urlopów:
  • Dodanie do kalkulatora wymiaru urlopu parametru "Dobowa norma czasu pracy".
 • Logi systemowe:
  • Poprawka związana z błędną implementacją metody HASHBYTE w SQL SERVER 20212 - przy dużej ilości logowanych danych występował błąd "String or binary data would be truncated.".
 • Tłumaczenie na język angielski modułów:
  • SMTP — konfiguracja i grupy pracowników.
  • Terminale — szablony twarzy i logi pobierania zdarzeń.
  • Platforma WEB — FAQ i zarządzanie wnioskami.

Dodatkowo wszyscy klienci posiadający moduł Web-Pracownik w ramach subskrypcji na aktualizację otrzymają następujące moduły:

 • Raporty RCP — informacja o wnioskach (kolumna "Wnioski"):
  • Operator będzie widział wszystkie wnioski złożone na dany dzień (w formacie "numer identyfikacyjny (status wniosku)").
  • Pod prawym przyciskiem myszy znajduje się okno, które zawiera listę wniosków i ich szczegóły.
  • Z poziomu raportu RCP operator ma możliwość przejścia do zarządzania wybranym wnioskiem.
  • Aby zacząć korzystać z tego modułu należy dodać kolumnę "Wnioski" do schematu raportu RCP po wykonaniu aktualizacji.
 • Moduł personalizacji informacji na stronie logowania (w postaci slajdów):
  • Operator ma możliwość zdefiniowana informacji widocznych na pierwszej stronie z poziomu aplikacji. 
  • Informacje wyświetlane są takie same dla wszystkich pracowników (strona jest widoczna przed zalogowaniem pracownika do systemu).
  • Każdy slajd zawiera: tytuł, zdjęcie, opis oraz może zawierać załączniki do pobrania przez pracownika.
  • Po aktualizacji moduł automatycznie pojawi się w zakładce "Web2.0" pod nazwą "WebPracownik - informacje".
  • Jeżeli chcą Państwo ograniczyć widoczność informacji co do grupy pracowników, to posiadamy w platformie WEB moduł FAQ (Frequently Asked Questions), który pozwala operatorowi systemu wprowadzić takie ustawienia. Moduł FAQ dostępny jest dla pracownika po zalogowaniu się do platformy.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania odnośnie udostępnionych funkcjonalności, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia na stronie serwis.biosys.pl

 

Polish