Publikacja aktualizacji 366

Dodane przez biosys - śr., 2023-03-01 - 09:49

Aktualizacja 366 zawiera:

 • Logi systemowe:
  • optymalizacja w zakresie dodawania logów systemowych do systemu (m.in. grupowanie logów systemowych po wykonanej operacji operatora)
  • eksport wyszukanych logów systemowych do pliku CSV
  • poprawki w kontekście usuwania logów systemowych (czyszczenie tabel zawartości tabel i filtry czasowe)
  • zaimplementowanie notyfikacji systemowych dla operatora systemu (na początku każdego miesiąca) z informacją o ilości logów systemowych (z podziałem na lata) i rozmiarem logów w bazie danych (funkcjonalność dostępna dla klientów posiadających notyfikacje systemowe w licencji)
  • narzędzie do zarządzania logami systemowymi dla administratora systemu (dostępne w programie "Etatomierz serwis - konfiguracja") - mechanizm ten pozwala w prosty sposób zarządzać logami systemowymi (zrobienie kopii zapasowej bazy danych, eksport zdarzeń do pliku z danego roku oraz usuwania zdarzeń z danego roku)
  • dodanie logów w obszarze KD (m.in. dodawania/usuwania pracowników z KD, zarządzanie kontrolerami)
 • Kontrola dostępu:
  • dodanie wyświetlania zmiennej informującej czy kontroler SMART K1.2 lub K2.2 ma realizować funkcję standardowej kontroli dwustronnego przejścia, czy ma sterować bramką
  • optymalizacja generowania raportów ze zdarzeniami KD
  • rozwiązany problem z generowaniem raportu dla jednej osoby i losowym błędem "Indeks był spoza zakresu..."
  • poprawki w obszarze ponownego nawiązywania połączenia w przypadku niestabilnej komunikacji sieciowej z kontrolerami KD
  • implementacja modułu odpowiedzialnego za rozsyłanie uprawnień pracowników bez ograniczeń czasowych (nadawanie/odbieranie uprawnień w zależności od rejestracji na odpowiednim przejściu)
  Web-Pracownik:
  • Wnioski — Nowe zdarzenie RCP — poprawka w zakresie poprawnego wyświetlania rodzaju zdarzenia
  • Zarządzanie wnioskami — poprawka w obszarze auto-akceptacji wniosku i późniejszego wycofania takiego wniosku przez operatora
  • Web-Operator — Raporty RCP — informacja o pracowniku archiwalnym w filtrach, przekierowanie na stronę logowania po wygaśnięciu sesji
  • Web-Operator — Lista obecności — poprawka z odświeżaniem listy obecności 
 • Integracja z usługami Google — optymalizacja w zakresie logowania informacji do synchronizacji z usługami Google
 • Integracja e-ZLA (ZUS PUE) - maskowanie hasła do logowania i hasła ZIP
 • Lista obecności — dodanie sumarycznego licznika wierszy oraz licznika grupy
 • Modyfikacje zdarzeń — zwiększenie wydajności pobierania danych oraz uzupełnienie brakującego opisu rodzaju zdarzenia nr [9]
 • Raport RCP:
  • poprawki w obszarze uzupełniania niedoróbek i autorozpisywania — podbieranie właściwej ilości czasu do kontrolki rozpisywania ZCPPG
  • naprawa błędu występującego przy wyszukiwaniu kolumn do tabeli przestawnej
  • moduł KP — poprawka w obszarze walidacji akceptacji czasu CPPG dla grupy pracowników związana z warunkiem maksymalnej liczby godzin nadliczbowych na tydzień
  • okres rozliczeniowy — dodanie kolumn identyfikujących pracownika (numer badge, numery dodatkowe, grupa)
 • Import nieobecności — optymalizacja wydajności importu nieobecności
 • Grafiki RCP — poprawka wyświetlania błędów walidacji podczas operacji przypisywania grafików dla pracowników
 • Zarządzanie pracownikami — Schematy RCP — walidacja błędnej kombinacji ustawień schematu rozliczania pracownika
Polish