Publikacja aktualizacji 365

Dodane przez biosys - śr., 2023-01-18 - 09:36

Aktualizacja 365 zawiera:

 • Terminale — nowa funkcjonalność umożliwiająca wyłączenia alarmu z poziomu aplikacji (funkcjonalność podlega pod uprawnienia operatorów)
 • Logi systemowe — zwiększenie limitu znaków logowanych danych, podniesienie wydajności wyszukiwania logów systemowych
 • Raporty RCP — Wydruki (dzienny zbiorczy) — korekta błędnie formatowanych kolumn CPPG (min) i Spóźnienie (min), dodanie możliwości wydruku kolumn obliczeniowych
 • Raporty RCP — Edycja zdarzeń — optymalizacja metody zapisu zdarzeń do bazy danych dodawanych ręcznie przez operatora
 • Grafiki RCP — poprawka błędu występującego przy przypisaniu nowo dodanego Autografiku
 • Pracownicy — implementacja funkcjonalności pozwalająca na zmianę grupy pracownika archiwalnego (dodatkowa zakładka "Archiwalny" w edycji pracownika archiwalnego)
 • Ewidencja obecności — poprawka sortowania kolumny Miesiąc (ewidencja roczna) w raporcie i na wydrukach, automatyczne usuwanie pracowników archiwalnych z filtrów
 • Limitacja nieobecności — poprawka błędnego zaokrąglania danych w raporcie i przy akceptacji wniosków
 • Modyfikacje zdarzeń — zwiększenie wydajności pobierania danych oraz uzupełnienie brakujących opisów rodzajów zdarzeń
 • Zarządzanie pracownikami — Schematy KP — dodanie możliwości kopiowania schematów KP, logowanie zmian schematów KP w logach systemowych
 • Zarządzanie pracownikami — Schematy RCP — logowanie informacji o automatycznym przypisaniu schematu RCP przy dodawaniu pracownika w logach systemowych, poprawka błędu przy zmianie schematu domyślnego
 • Fotorejestracja — rozszerzenie możliwości definicji maski pliku (format czasu) o rok, miesiąc i dzień dla kamer z nowym firmware
Polish