Publikacja aktualizacji 363

Dodane przez biosys - wt., 2022-12-06 - 10:13

W bieżącej aktualizacji otrzymają Państwo poprawki w obszarach:

  • RCP  Grafiki - przypisywanie zmian i autografików w oknie zawierającym wyszukiwarkę
  • RCP  Grafiki - dodane zostały kolumny z danymi pracownika (data zatrudnienia, zwolnienia oraz numery dodatkowe)
  • RCP Zmiany/Autografik -  zostały dodane 2 dodatkowe formaty wyświetlania na grafiku
  • Zarządzanie pracownikami - zostały dodane dodatkowe kolumny (data zatrudnienia, numery dodatkowe)
  • Zarządzanie pracownikami - zmieniona została prezentacja wyniku przypisania schematów RCP do pracowników 
  • Pracownicy/Zarządzanie pracownikami - przy zakładaniu nowego profilu pracownika, automatycznie będzie przypisywany domyślny schemat RCP dla pracownika
  • Raport RCP - poprawki w obszarze edycji zdarzeń (filtrowanie dostępności zdarzeń po przypisanym schemacie, kolumna ID identyfikująca pojedyncze zdarzenie oraz pochodzenie zdarzenia)
  • Lista obecności - dodana kolumna "Tryb Nieobecności", w której będzie informacja ("Całodniowa" lub "Godz: xx - yy")
  • Import nieobecności (z poziomu RCP Grafiki) - została zaimplementowana możliwość konfiguracji importera m.in. klucz wymiany danych (pracownik), mapowanie kolumn z pliku, uzupełnianie plany pracy. Zmieniona została prezentacja wyniku dodawania nieobecności - każdy dzień nieobecności jest reprezentowany jako oddzielny wiersz z wynikiem dodawania.
Polish