Publikacja aktualizacji 302

Dodane przez biosys - śr., 2017-12-20 - 15:34

Optymalizacja funkcjonalności w zakresie:

  1. Akceptacji wniosków
  2. Rozsyłania powiadomień o zmianie statusu wniosku

Stworzenie nowego modułu notyfikacji e-mail dla administratorów systemu Etatomierz o zdarzeniach:

  • nawiązanie oraz utrata połączenia z terminalem
  • wywołanie alarmu na terminalu 
  • wyłączenie alarmu na terminalu przez administratora

Moduł ten stale monitoruje stan terminali działających w systemie i w przypadku wyżej wymienionych zdarzeń wysyła odpowiednie powiadomienie do administratora systemu (moduł pozwala na wysłanie notyfikacji do kilku administratorów). Informacja przekazana przez e-mail administratorowi systemu jest w formie przejrzystej tabeli, która pozwala na szybką identyfikację przyczyny i miejsca wystąpienia problemu. Po otrzymaniu takiej informacji administrator może podjąć natychmiastowe kroki w celu usunięcia usterki związanej np. z brakiem zasilania, problemem z połączeniem sieciowym i przywrócić system do poprawnego działania.

Notyfikacje e-mail dla administratora

 

Polish